Życzenia dla Car For Friend

 

Myślimy o Tobie bardzo ciepło i miło w te Święta. Co Ty o nas myślisz?

Życzymy Ci jak najlepiej i Ty życz nam dobrze! Pobaw się z nami w życzenia Świąteczne.

Opublikuj dla nas życzenia z hashtagiem #carforfriend na naszym fanpejdżu na Facebooku, Instagramie i/lub Google (opinie).

Za wpis z największą ilością polubień ufundujemy weekend dla dwóch osób, od piątku do niedzieli w Maladze wraz z przelotem zakwaterowaniem, śniadaniem i AUTEM od CAR FOR FRIEND, do dyspozycji na czas pobytu.

Regulamin zabawy – konkursu Świątecznego: „Złóż Świąteczno Noworoczne życzenia dla CARFORFRIEND 2022”

§1 Cele konkursu

Celami konkursu są:
1. Budowanie relacji z klientami Car For Friend.
2. Zabawa świąteczna z okazji Bożego Narodzenia 2022.
3. Integracja z klientami.
4. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z firmą Car For Friend.
5. Promowanie działalności firmy Carforfriend.

§2 Organizator konkursu

1.Organizatorem konkursu – zabawy o nazwie „Złóż Świąteczno Noworoczne życzenia dla CARFORFRIEND 2022” jest: JCK S.A., ul. Przedpole 1, 02-421 Warszawa, Polska, NIP: PL 8842754815
2.Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Ryszard Kidoń, e-mail: marketing@carforfriend.com

§3 Założenia organizacyjne

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku złożyć życzenia Świąteczno Noworoczne firmie Carfofriend.
3. Życzenia należy złożyć wystawiając stosowny post na Facebooku, Instagramie, Tik toku i opatrzyć go hystagiem #carforfriend. Życzenia można składać także w google poprzez profil Moja firma – firmy Carforfriend oraz pod profilem – stroną CARFORFRIEND na FACEBOOK.
4. Po wystawieniu posta należy niezwłocznie to jest w ciągu 24 godzin od jego wystawienia przesłać emailem link do niego na adres: marketing@carforfriend.com wraz ze sposobem kontaktu z uczestnikiem. Np: adres email, telefon itd.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Posty nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden post.
8. Organizator będzie zliczał ilość polubień i udostępnień jaki otrzymają poszczególne posty. Liczba polubień i udostępnień jest sumowana.
9. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
10. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

1. Post lub wpis który w dniu 1 stycznia 2023 roku o godz. 23:59 będzie miał łącznie największą liczbę polubień i udostępnień uzyska pierwszą nagrodę.
2. Post lub wpis który w dniu 1 stycznia 2023 roku o godz. 23:59 będzie miał drugą łącznie największą liczbę polubień i udostępnień uzyska drugą nagrodę.
3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny są proste i zależą wyłącznie od łacznej liczby polubień i udostępnień wpisu lub posta. Wygrywa ich łączna najwyższa liczba.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 15 stycznia 2023 r. poprzez publikację nagrodzonych postów na stronie firmowej CARFORFRIEND na Facebook.
2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu.

§6 Nagrody

1. Nagroda za pierwsze miejsce to ufundowany przez organizatora dwudniowy pobyt dla dwóch osób w Maladze w Hiszpanii. Organizator opłaca przelot dla dwóch osób z Warszawy do Malagi i z powrotem w klasie ekonomicznej tanimi liniami lotniczymi, bez bagażu rejestrowanego. Organizator opłaci też hotel ze śniadaniem dla dwóch osób w Maladze. Nocleg obejmuje dwie noce. Impreza trwa od dnia wylotu od godz. wylotu do dnia przylotu do godz. przylotu. Łącznie nie dłużej niż 48 godzin. Termin ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin wylotów niezależnych od organizatora. Nagrodę należy zrealizować i wykorzystać w okresie od 1 lutego 2023 do 30 kwietnia 2023 roku.
2. Nagroda za drugie miejsce to ufundowany przez organizatora dwu dniowy pobyt dla dwóch osób w Pradze w Czechach. Organizator opłaci przelot dla dwóch osób z Warszawy do Pragi i z powrotem w klasie ekonomicznej tanimi liniami lotniczymi, bez bagażu rejestrowanego. Organizator opłaci też hotel ze śniadaniem dla dwóch osób w Pradze. Nocleg obejmuje dwie noce. Impreza trwa od dnia wylotu od godz. wylotu do dnia przylotu do godz. przylotu. Łącznie nie dłużej niż 48 godzin. Termin ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin wylotów niezależnych od organizatora. Nagrodę należy zrealizować i wykorzystać w okresie od 1 lutego 2023 do 30 kwietnia 2023 roku.
3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§7 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

7

lat na rynku

6

krajów działalności

1000+

sprawdzonych pojazdów

1000+

zadowolonych klientów