Dofinansowanie PFRON do zakupu samochodu dla osób z niepełnosprawnościami

30 maja 2023 | Kompan

Osoby poruszające się na wózku ponownie mają okazję, by otrzymać dofinansowanie z PFRON. Program ruszył w marcu tego roku i będzie realizowany aż do wyczerpania środków zagospodarowanych na ten cel. Zobacz, dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie i co należy zrobić, aby otrzymać pieniądze na zakup samochodu.

Na czym polega dofinansowanie PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył pakiet programów „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Jeden z jego modułów obejmuje dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego. Jest on skierowany do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i poruszających się na wózku inwalidzkim. Przyznane pieniądze pokryją część kosztów zakupu pojazdu osobowego, który jest dostosowany do potrzeb pasażera lub kierowcy z ograniczeniami ruchowymi – tak, aby przez cały czas pozostawać na wózku inwalidzkim. Dofinansowanie obejmuje nowe, dostosowane auta lub samochody używane po spełnieniu warunków.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie zakupu auta?

Dofinansowanie PFRON do zakupu samochodu jest przyznawane osobom z niepełnosprawnościami, które nie mogą poruszać się bez wózka inwalidzkiego i posiadają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie wskazujące konieczność stałej lub długotrwałej opieki bądź pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Dofinansowanie mogą otrzymać także właściciele orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ten dokument jest traktowany tak samo, jak orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie zakupu aut dla niepełnosprawnych składa się internetowo, za pośrednictwem systemu SOW, dlatego konieczne będzie przygotowanie kwalifikowanego podpisu lub profilu zaufanego. Osoby nieumiejące samodzielnie obsługiwać platformy, mogą zwrócić się o pomoc pracownika w oddziale PFRON. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w kilku turach. Pierwsza z nich miała miejsce w marcu tego roku, a kolejne zaplanowano na:

  • 1-31 sierpnia 2023,
  • 29 lutego-30 marca 2024,
  • 31 lipca-31 sierpnia 2024.

Wniosek zostanie zaakceptowany pod warunkiem wypełnienia go w całości i prawidłowo. Potwierdzenie złożenia dokumentacji jest wysyłane na podany adres mailowy.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Osoby ubiegające się o dofinansowanie na zakup auta dla osób z niepełnosprawnościami, muszą złożyć za pośrednictwem systemu SOW następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie lekarskie ze strony PFRON, potwierdzone przez ortopedę, rehabilitanta lub neurologa,
  • ważne prawo jazdy kategorii B i pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  • przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

 

Zgodnie z uchwałą PFRON, decyzja o rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłana drogą elektroniczną w ciągu 45 dni od złożenia wymaganych dokumentów. Pozytywna odpowiedź zawiera umowę na dofinansowanie, którą należy podpisać przy pomocy profilu zaufanego lub złożyć podpis drogą tradycyjną w oddziale PFRON.

Ile wynosi dofinansowanie PFRON?

Program samochodowy PFRON zakłada kilka progów dofinansowania, które są uzależnione od ceny dostosowanego pojazdu. Niepełnosprawny kierowca może liczyć na 80% dopłaty do kwoty bazowej 150 000 zł. Jeśli koszt zakupu przekracza ten próg, to przedział 150 000 – 250 000 zł jest finansowany w 50%, a na kwotę mieszczącą się w widełkach 250 000 – 300 000 zł obowiązuje pokrycie 30% kosztów. Pasażer z niepełnosprawnością może liczyć na dofinansowanie w wysokości 85% wartości zakupu do kwoty 130 000 zł, 50% ponad kwotę bazową do 200 000 zł i 30% kosztów do 230 000 zł.

Dostosowany samochód można sprowadzić zza granicy. Zakup takiego pojazdu wiąże się z oszczędnością czasu i pieniędzy. Warto skorzystać z pomocy firmy https://carforfriend.pl/, która wyszukuje najlepsze oferty sprzedaży, gwarantuje darmową usługę rzeczoznawcy i dowozi auta pod wskazany adres.