Leasing samochodu z Niemiec dla firmy a VAT

26 czerwca 2023 | Kompan

Firmy coraz chętniej decydują się na zawarcie umowy leasingowej w celu zapewnienia swoim pracownikom pojazdów służbowych. Taka opcja wydaje się zazwyczaj korzystniejsza aniżeli zakup samochodów. Rozwiązanie to niesie ze sobą liczne korzyści, jednak wiąże się też z pewnymi kosztami.

Samochód z Niemiec – leasing transgraniczny

Właściciele przedsiębiorstw mogą zdecydować się na wynajem długoterminowy auta w Niemczech lub podpisać umowę leasingową. Takie rozwiązania wydają się korzystne, jeśli chodzi o kwestie podatkowe. Najem lub leasing obejmuje zarówno pojazdy z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Ze względu na przynależność do UE, obywatele mają dosyć ułatwiony dostęp do rynków państw zrzeszonych na jej terenie, w tym Niemiec.

Klienci mogą zdecydować się na operacyjny lub finansowy leasing samochodu w niemczech. Co ważne, każdy z nich jest inaczej traktowany przez ustawodawcę. Według aktualnych przepisów leasingobiorca podlega regulacjom podatkowym w Polsce. Warto jednak pamiętać, że są od tego dwa wyjątki:

  • pojazd kupowany jest na prywatny użytek właściciela przedsiębiorstwa,
  • pojazd kupowany jest na prywatny użytek pracownika.

W powyższych przypadkach osoby te będą rozliczane z podatkiem w kraju pochodzenia pojazdu, ponadto nie będzie można odliczyć kosztów samochodu z tytułu podatku naliczonego.

Leasing samochodowy w Niemczech a kwestie podatkowe

Polskie przedsiębiorstwo decydujące się na leasing samochodu z Niemiec od tamtejszej firmy leasingowej musi rozliczać się z przedmiotowej transakcji jako import usług, do chwili wykupu pojazdu. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje z momentem wykonania usługi. Z tego względu należy przyjąć kurs euro według średniego kursu waluty obcej (wskazanego przez NBP), z dnia poprzedzającego dzień, w którym została wystawiona faktura na ratę leasingową.

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych, należy przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Jak więc widać, kurs waluty przyjęty do wyceny dla potrzeb podatku VAT może się od siebie znacząco różnić.

Leasing pojazdu a VAT – co trzeba wiedzieć?

Według prawa leasing auta dla firmy jest to import usług. W tym wypadku świadczenie usług ma miejsce tam, gdzie podatnik (usługobiorca) ma siedzibę swojej działalności gospodarczej. W przypadku Polskich firm będzie to terytorium naszego kraju, a więc niemiecki leasingodawca musi wystawić faktury bez niemieckiego podatku od towarów oraz usług. Polska firma ma obowiązek rozliczenia VAT według polskich stawek.

Faktura wystawiona w euro a przeliczenie do celów VAT – jak dokładnie wygląda?

Leasing samochodu a VAT– jak przeliczyć obcą walutę na złote? Na podstawie art. 31a ustawy o VAT, jeżeli kwoty służące do wyliczenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, wówczas przeliczenia na złote wykonuje się, biorąc pod uwagę średni kurs euro ogłodzony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Co ważne, to podatnik może zdecydować się na przeliczenie kwot na złote według ostatniego kursu wymiany, określonej przez NBP na ostatni dzień poprzedzający termin powstawania obowiązku podatkowego. Wtedy pozostałe waluty przelicza się z użyciem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

A co jeśli podatnik wystawia fakturę jeszcze przed powstaniem obowiązku podatkowego, natomiast kwoty służące do podstawy opodatkowania są w walucie obcej na fakturze? W takiej sytuacji przeliczenie na złote przeprowadza się, biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty wskazany przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Warto pamiętać, iż w imporcie usług obowiązek podatkowy występuje już z momentem wykonania usługi, z tego względu należy przyjąć kurs euro z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi.

Leasing samochodowy dla firm w Niemczech okazuje się dla wielu przedsiębiorstw dobrym rozwiązaniem. Decydując się na taką opcję, należy pamiętać o prawidłowym rozliczeniu podatku.