Na czym polega leasing zwrotny (releasing) samochodu?

25 czerwca 2023 | Kompan

 

Samochód to podlegający amortyzacji środek trwały, który bardzo często stanowi istotną część majątku przedsiębiorstwa. Czy w takiej sytuacji można część tegoż majątku „uwolnić”? A jeśli tak, to w jaki sposób można to zrobić?

Środek nie taki trwały?

Z rachunkowego punktu widzenia środek trwały to rodzaj aktywów, które przeznaczone są do użytkowania dłuższego niż 1 rok. Samochód jak najbardziej wpisuje się w ten trend. Naturalnie jest to majątek o bardzo wysokiej amortyzacji, ale i tak część „związanych” w nim środków pieniężnych można odzyskać.

Od razu należy podkreślić, że zmiana statusu tegoż środka trwałego nie musi wynikać z jego odsprzedaży podmiotom trzecim. Wręcz przeciwnie – posiadacz samochodu (np. firmowego) może przekazać go w leasing zwrotny, zapewniając sobie prawo do korzystania z niego. Dlaczego to rozwiązanie jest korzystne dla dotychczasowego właściciela?

Na czym polega releasing pojazdu?

Jak sama nazwa wskazuje, releasing samochodu polega na jego odsprzedaniu podmiotom trzecim, a następnie – na jego dalszym użytkowaniu w ramach leasingu. Proces ten składa się zatem z następujących etapów:

 1. Nabycia samochodu na firmę w celu jego użytkowania „na własność”.
 2. Odsprzedania pojazdu firmie leasingowej.
 3. Uzyskanie środków z tytułu odsprzedaży.
 4. Regularna i terminowa spłata rat leasingowych.

Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca zyskuje możliwość „uwolnienia” środków finansowych i tym samym – odzyskania płynności finansowej.

Dlaczego warto skorzystać z leasingu zwrotnego?

Istnieje kilka powodów, dla których warto skorzystać z releasingu pojazdu.

 • Przedsiębiorca może przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki finansowe na dowolne cele, w tym na odzyskanie płynności finansowej i spłatę bieżących długów.
 • Przedsiębiorca „chroni” posiadane aktywa przed skutkami zbyt szybkiej amortyzacji.
 • Firma nadal może korzystać z samochodu, co w przypadku pojazdów służbowych ma istotne znaczenie ekonomiczne.
 • Przedsiębiorca ma do dyspozycji dobrze znany sobie pojazd z jego zaletami i mankamentami.

Mówiąc wprost – leasing zwrotny samochodu niesie ze sobą szereg korzyści tak finansowych, jak i organizacyjnych.

Kto powinien skorzystać z releasingu?

W ostatnich latach dużą popularnością cieszy się m.in. leasing samochodu z Niemiec.Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca mógł korzystać z pojazdu będącego w dość dobrym stanie technicznym. Releasing daje możliwość użytkowania samochodów, które są – z punktu widzenia przedsiębiorcy – bardzo dobrze znane. Takie rozwiązanie jest odpowiednie zwłaszcza dla tych firm, które dysponują dużymi aktywami (w postaci dostępnych samochodów służbowych). Releasing auta będzie zatem odpowiedni dla tych podmiotów, które:

 • stoją przed wizją bankructwa i chcą przywrócić swoją płynność finansową,
 • są zadłużone i tym samym chcą spłacić wszystkie swoje zobowiązania finansowe,
 • szukają nowych środków, które można przekazać np. na inwestycje,
 • chcą szybko upłynnić część środków trwałych i tym samym zmniejszyć koszty wynikające z ich posiadania.

Releasing – czy warto?

Należy jednocześnie pamiętać, że pieniądze, które podmiot otrzyma z tytułu przekazania auta w ramach releasingu, są obarczone podatkiem dochodowym. Warto mieć to na względzie przy ocenie, czy taki krok jest opłacalny. Należy też pamiętać, że leasing dla firm jest pod wieloma względami korzystniejszy finansowo, gdyż nie wymaga wcześniejszego zakupu pojazdu na własność.

Reasumując, releasing to bardzo ciekawy sposób odzyskania części środków z tytułu posiadanych aktywów trwałych. Z drugiej strony wiąże się on jednak z pewnymi kosztami.