Samochód bez prawa jazdy – jakie auto można prowadzić?

28 stycznia 2023 | Kompan

Według obiegowej opinii, samochody można prowadzić jedynie wtedy, gdy posiada się odpowiednie i aktualne prawo jazdy. Choć jest tak w większości przypadków, to trzeba pamiętać o wyjątkach od tej ogólnej reguły. Jakie auta można prowadzić bez posiadania prawa jazdy? Przeczytaj tekst, by poznać odpowiedź na to pytanie.

Samochody bez prawa jazdy – kiedy jest to możliwe?

Zasadniczo prawo jazdy jest obowiązkowe dla osoby chcącej jeździć samochodem po drogach. Wyjątkiem od tej sytuacji jest m.in. mikrosamochód, czasem określany także jako mini samochód.

Do pojazdów w kategorii „mini car” należy np. samochód bez prawa jazdy Smart, w tym na przykład samochód Smart bez prawa jazdy Microcar MC1.

Jeśli chodzi o mikropojazdy, to można wśród nich znaleźć zarówno auta spalinowe, jak i samochód elektryczny bez prawa jazdy.

Czterokołowce

Aby uzyskać rzetelne informacje na temat tego, kiedy nie trzeba posiadać prawa jazdy kat. B w celu prowadzenia samochodu, wystarczy spojrzeć do ustawy o kierujących pojazdami (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151). Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego prawo jazdy nie jest wymagane w przypadku następujących rodzajów pojazdów:

  • Czterokołowiec lekki – pojazd mechaniczny o masie nie wyższej niż 350 kilogramów, a którego konstrukcja nie pozwala na osiągnięcie prędkości przekraczającej 45 kilometrów na godzinę,
  • Czterokołowiec ciężki – pojazd, którego masa nie przekracza 400/550 kilogramów. Czterokołowiec ciężki różni się od pierwszego wariantu tym, że umożliwia transport osób i/lub rzeczy.

Jeśli chodzi o wyżej wymienione pojazdy, to do poruszania się nimi nie potrzeba wymaganego w przypadku standardowych samochodów osobowych prawa jazdy kat. B. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że można usiąść za kierownicą bez żadnych dokumentów. Wręcz przeciwnie: niezbędne jest posiadanie jednej z kategorii prawa jazdy: AM, A1, A2, A lub B1 (w przypadku czterokołowca lekkiego) lub B2 (dotyczy to czterokołowca ciężkiego).

Brak obowiązku posiadania prawa jazdy kat. B a znajomość przepisów drogowych

Fakt, że poruszamy się po drodze z użyciem samochodu niewymagającego posiadania prawa jazdy, nie oznacza jeszcze, że kierowca nie musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Osoba prowadząca mikropojazd musi stosować się do obowiązujących zasad, znaków drogowych czy sygnalizacji świetlnej.

Samochód bez prawa jazdy – jakie auto można prowadzić? Podsumowanie

Warto wiedzieć o tym, jakie auto można prowadzić bez posiadania prawa jazdy. Jest to niezwykle ważne, ponieważ często można spotkać się z opinią, zgodnie z którą nie trzeba posiadać żadnych uprawnień do prowadzenia czterokołowców i wystarczy posługiwać się jedynie dowodem osobistym. Tymczasem, obecnie obowiązujące w Polsce przepisy prawne nakładają na kierowców obowiązek posiadania prawa jazdy (w zależności od typu pojazdu może być to jedna z kategorii: AM/A1/A2/A/B1), a za niedopełnienie tego obowiązku grożą dotkliwe sankcje natury finansowej.