Najczęstsze usterki i awarie w systemie hamulcowym i jak im zapobiegać

24 maja 2023 | Kompan

Układ hamulcowy ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo poruszania się po drodze. Każda awaria czy usterka może okazać się zagrożeniem dla naszego zdrowia oraz życia. Właśnie dlatego żadnych niepokojących objawów nie należy bagatelizować. Jakie są najczęstsze awarie układu hamulcowego i jak im przeciwdziałać? I czy hamulce wchodzą do rękojmi?

Objawy awarii hamulców

Układ hamulcowy to szereg współdziałających ze sobą elementów. To właśnie od ich stanu i sposobu działania zależy sprawność całego systemu. Usterki hamulców dają pewne specyficzne objawy, takie jak:

  • ściąganie pojazdu w czasie hamowania,
  • sprężysty pedał hamulca,
  • piszczenie hamulców,
  • wpadanie pedała hamulca w podłogę,
  • drgania kierownicy podczas hamowania.

Warto też pamiętać, że dzięki rękojmi można odstąpić od umowy i otrzymać zwrot całego kosztu zakupu, obniżyć cenę samochodu lub naprawić ukrytą usterkę w samochodzie na koszt sprzedającego. Należy jednak pamiętać, że rękojmia nie nie ma nic wspólnego z gwarancją. Nie obejmuje rzeczy, które podlegają zużyciu, więc nie można z tego tytułu dochodzić roszczeń od zakupu m.in. klocków hamulcowych. Dlatego trudno zaliczyć tę awarię do wad ukrytych. Oczywiście, sytuacja wygląda inaczej, gdy sprzedający ukrył przed kupującym stłuczkę lub wypadek.

Najczęstsze awarie układu hamulcowego

1. Zużyte klocki hamulcowe

Typowe awarie układu hamulcowego towarzyszą najczęściej nienadającym się już do użycia klockom hamulcowym. Poziom ich zużycia wpływa w sposób bezpośredni na drogę hamowania. Zużyte w znacznym stopniu klocki poważnie zagrażają naszemu bezpieczeństwu na drodze. Są to elementy eksploatacyjne, a więc należy je regularnie kontrolować i w razie potrzeby wymieniać. W czasie kontroli ocenia się ich stan wizualny, pod kątem obecnych pęknięć, grubości ich okładzin ciernych czy zaolejenia powierzchni. Części te zazwyczaj wyposażone są w akustyczne czujniki zużycia, a więc po przekroczeniu minimalnej dopuszczalnej grubości, na desce rozdzielczej ukazuje się odpowiednia informacje o ich stanie.

Co ważne, klocki hamulcowe muszą być dobrane do tarcz, aby cały system działał sprawnie i skutecznie. Średnia trwałość klocków wynosi 30-40 tys.km. Ich zużycie objawia się niską skutecznością hamowania i towarzyszącymi mu hałasami. Ściąganie pojazdu w jedną stronę podczas hamowania może wskazywać na to, iż jeden klocek został zablokowany w zacisku i trze o tarczę. Smród i problemy z zatrzymaniem pojazdu sugerują natomiast przegrzanie klocków.

2. Uszkodzone tarcze hamulcowe

Często awarie układu hamulcowego dotyczą uszkodzonych tarczy hamulcowych. Poprzez oddziaływanie piasku czy niewielkich kamyczków, na ich powierzchni tworzą się głębokie rowki. Elementy te mają też skłonność do korodowania. Tarcze najszybciej zużywają się w okresie zimowym, co ma związek z ich kontaktem z wodą i szkodliwą solą drogową. Do usterek tarcz hamulcowych dochodzi też wskutek ich przegrzania, które wynika z awarii tłoczka hamulcowego. Części te należy wymieniać co mniej więcej 60-80 tys. km albo zawsze po zaobserwowaniu na ich powierzchni sporej ilości głębokich rowków czy też silnego skorodowania.

3. Zużyty płyn hamulcowy lub jego wyciek

Usterki układu hamulcowego mogą być powiązane z płynem hamulcowym, czyli bardzo ważnym elementem całego systemu. Służy on do przekazywania ciśnienia generowanego przez pompę hamulcową do części wykonawczych układu (cylinderki hamulcowe, zaciski). Oprócz tego ochrania on układ przed korozją i ma właściwości smarujące. Po pewnym czasie przestaje on jednak spełniać swoje funkcje, przez wzrost zawartości wody, który skutkuje obniżeniem temperatury wrzenia cieczy.

Warto więc regularnie sprawdzać zawartość wody w płynie hamulcowym. W przypadku kiedy wynosi ona powyżej 1%, wówczas należy go wymienić. Ponadto płyn zaleca się wymieniać na nowy co 2 lata. Zdarza się też niekiedy jego wyciek, który jest skutkiem niesprawnych przewodów.

Aby zapobiegać awariom układu hamulcowego, należy pamiętać o wykonywaniu regularnych przeglądów samochodu.